کِشو اخبار اسلحه دستگیری استفاده تروریستی

کِشو: اخبار اسلحه دستگیری استفاده تروریستی نیروی انتظامی گروه تروریستی داعش اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دولت بازار ارز را کنترل می‌کند ، پیش‌بینی زیاد کردن ۱.۵ درصدی قیمت تورم درسال ۹۷/ پورمحمدی

مدل هایی که دفتر اقتصاد کلان ما آینده نگری کرده تاثیر بودجه بر تورم 1.5 درصد است و آثاری از تورمی جدی نخواهیم داشت؛هدف ما این است که به رشد اقتصادی شش درصدی در

دولت بازار ارز را کنترل می‌کند ، پیش‌بینی زیاد کردن ۱.۵ درصدی قیمت تورم درسال ۹۷/ پورمحمدی

آینده نگری زیاد کردن ۱.۵ درصدی قیمت تورم درسال ۹۷/ پورمحمدی:دولت بازار ارز را کنترل می کند

عبارات مهم : بازار

مدل هایی که دفتر اقتصاد کلان ما آینده نگری کرده تاثیر بودجه بر تورم 1.5 درصد است و آثاری از تورمی جدی نخواهیم داشت؛هدف ما این است که به رشد اقتصادی شش درصدی در سال آینده برسیم که رسیدن به این رشد می تواند اقتصاد را از رکود خارج کند.

معاون امور اقتصادی شرکت برنامه وبودجه می گوید:« مدل هایی که دفتر اقتصاد کلان ما آینده نگری کرده تاثیر بودجه بر تورم 1.5 درصد است و آثاری از تورمی جدی نخواهیم داشت؛هدف ما این است که به رشد اقتصادی شش درصدی در سال آینده برسیم که رسیدن به این رشد می تواند اقتصاد را از رکود خارج کند.»

سیدحمید پورمحمدی در گفت وگو با خاص نامه نوروزی دنیا صنعت، راجع به کارها دولت جهت از بین بردن فقر مطلق در بودجه سال 97 اظهارداشت: گام اول جهت از بین بردن فقر مطلق، در سال 96 با زیاد کردن سه برابری پرداخت مستمری افراد تحت پوشش کمیته حضرت امام (ره) و افراد تحت پوشش شرکت بهزیستی کشور صورت گرفت.

دولت بازار ارز را کنترل می‌کند ، پیش‌بینی زیاد کردن ۱.۵ درصدی قیمت تورم درسال ۹۷/ پورمحمدی

او افزود: گام دوم در بودجه سال 97 برآورد تعداد خانوارهایی بوده که میزان درآمد آنها از این خط مستمری یعنی دریافتی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و شرکت بهزیستی متناسب با بعد خانوارکمتر هست. به عنوان مثال خانوار پنج نفره و بیشتری که کمتر از 700 هزار تومان و خانوار یک نفره کمتر از 200 هزار تومان درآمد داشتند، در دستور کار قرار داده شد که تا مابه التفاوت درآمد آنها تا خط مستمری فوق، نقدا پرداخت شود و اینها در بودجه سال 97 محاسبه شده است است.

پورمحمدی یادآورشد: افراد تحت پوشش بعد از برخورداری از اشتغال مناسب می توانند از زیر چتر حمایتی کمیته امداد و شرکت بهزیستی خارج شوند. اگر موفق به انجام این مهم شویم، سالهای بعد خط مستمری را اوج می بریم به طوری که تا آخر دولت دوازدهم بتوانیم فقر مطلق را در کشور از بین بردن کنیم.

مدل هایی که دفتر اقتصاد کلان ما آینده نگری کرده تاثیر بودجه بر تورم 1.5 درصد است و آثاری از تورمی جدی نخواهیم داشت؛هدف ما این است که به رشد اقتصادی شش درصدی در

مسیرهای زیاد کردن میزان اشتغال در سال 97

معاون اقتصادی شرکت برنامه و بودجه با بیان اینکه معضل مهم که در اقتصاد وجود دارد بحث ایجاد اشتغال جهت جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاهی و زنان است،عنوان کرد: در حال حاضر حدود سه میلیون و دویست هزار نفر بدون کار داریم که بخش عمده آنها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. علاوه بر این بیش از پنج میلیون نفر از جمعیت غیرفعال کشور دانشجویان آموزش عالی هستند که در آیندهای نزدیک وارد بازار کار خواهند شد و در صورت عدم تعبیه برنامه مناسب به جمعیت بدون کار کشور خواهند افزود.

او اضافه کرد:دولت در لایحه خود حدود 73 هزار میلیارد تومان منابع جهت برنامه کارآفرین تخصیص داده شده است داده بود که بتواند حدود یک میلیون و سی هزار وقت شغلی ایجاد کند. اگر چنین اقدامی به مرحله عمل می رسید می توانست بیکاری را حدود یک درصد کم کردن دهد.

دولت بازار ارز را کنترل می‌کند ، پیش‌بینی زیاد کردن ۱.۵ درصدی قیمت تورم درسال ۹۷/ پورمحمدی

پورمحمدی با بیان اینکه قرار بود 17 هزار میلیارد تومان از این منابع از محل زیاد کردن قیمت حامل های انرژی جهت این بحث تخصیص داده شده است یابد،خاطرنشان کرد: در کنار آن دولت رقمی معادل 15 هزار میلیارد تومان را از صندوق توسعه ملی درخواست کرد که آن را به صورت ریالی برداشت کند. همچنین برآورد شده است بود حدود شش هزار میلیارد تومان از منابع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در سال 1397 قابل استفاده باشد. باقیمانده منابع مورد نیاز نیز قرار بود از طریق نظام بانکی و آورده متقاضیان تأمین شود. ولی بعد از ارائه برنامه های دولت در لایحه بودجه 96 به مجلس بحث زیاد کردن قیمت حامل های انرژی نادیده گرفته شد و بعد از سه بار مطرح شدن، نهایتا مجلس تصمیم گرفت این بخش از لایحه را از بودجه 97 کنار بگذارد.

او اضافه کرد: علت این بود که عده ای از نمایندگان اظهار نگرانی می کردند که چنین برنامه ای می تواند منجر به تورم شود؛ در حالی که بر اساس محاسبات ما اجرای این برنامه تنها می توانست به میزان دو واحد درصد در قیمت تورم تاثیر بگذارد.

مدل هایی که دفتر اقتصاد کلان ما آینده نگری کرده تاثیر بودجه بر تورم 1.5 درصد است و آثاری از تورمی جدی نخواهیم داشت؛هدف ما این است که به رشد اقتصادی شش درصدی در

پورمحمدی گفت: دو نگرانی در طرح این عنوان مطرح بود که یکی از آنها بحث ناآرامی های شکل گرفته در خیابانها بود که به اعتقاد عده ای مباحث معیشتی باعث شکل گیری این اتفاقات شد و در کنار آن شکل گیری مباحث مربوط به قیمت ارز در بازار بود و این نگرانی را ایجاد کرد که زیاد کردن قیمت حامل ها می تواند آن را شدت یافتن کند.

او اضافه کرد: در کمیسیون تلفیق این عنوان سه بار مطرح شد که هر بار زیاد از 31 درصد رای نیاورد. به این ترتیب بحث زیاد کردن قیمت حامل های انرژی بر اساس قانون و با تصویب در مجلس کنار گذاشته شد و به همین اندازه منابع مالی مورد نیاز جهت تخصیص داده شده است دادن آن به بحث اشتغال کم شد.

دولت بازار ارز را کنترل می‌کند ، پیش‌بینی زیاد کردن ۱.۵ درصدی قیمت تورم درسال ۹۷/ پورمحمدی

معاون اقتصادی شرکت برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بعد از از بین بردن پیشنهادهای دولت، مجلس از دو طریق به فکر کمک به دولت افتاد،گفت: یکی از این راهکارها این بود که سه هزار میلیارد تومان منابع به بودجه جهت بحث اشتغال اضافه کرد و دوم اینکه به دولت اجازه داد تا 20 درصد اعتبارات عمرانی خود را جهت بحث اشتغال جابه جا کند. همچنین مجلس در جدول تبصره 14 ،اجازه برداشت پنج هزار میلیارد تومان از محل زیاد کردن فروش فرآورده های نفتی به دولت را داد. این کارها تا حدودی توانست کمبود منابع اشتغالی دولت را جبران و 17 هزار میلیارد تومان مورد نظر را تامین کند.

او اضافه کرد: البته میزان تحقق پذیری منابع جایگزین شده است به وسیله مجلس محترم کمتر از سناریو پیشنهادی در لایحه دولت است.

تکلیف یارانه ها و قیمت ارز در بودجه 97

پورمحمدی راجع به تصمیم مجلس جهت یارانه های سال 97 نیز گفت: مجلس بر این باور بود که اگر منابع هدفمندی یارانه ها روشن شود منابع بیشتری در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. بر همین اساس کل منابع هدفمندی که در اختیار وزارت نفت بود را بر اساس تبصره 14 کم کردن و در اختیار شرکت برنامه و بودجه قرار داد.

او افزود: قرار شد از این منابع جهت پرداخت یارانه ها استفاده شود. منابعی که از این طریق در اختیار شرکت برنامه و بودجه قرار می گرفت حدود 88 هزار میلیارد تومان بوده است و حتی در صورت زیاد کردن درآمدهای حاصل از آن، به میزان 11 هزار میلیارد تومان، در مجموع حدود 100 هزار میلیارد تومان را در اختیار شرکت برنامه و بودجه قرار داد تا هم اهداف وزارت نفت و هم پرداخت یارانه ها از طریق آن تامین شود.

معاون اقتصادی شرکت برنامه بودجه گفت: در صورت لزوم کسری منابع مورد نیاز جهت پرداخت یارانه نقدی به سیاق سالهای قبل از محل منابع بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد .

او درپاسخ به این پرسش که قیمت ارز در بودجه 97 به میزان 3500 تومان تعیین شده است در حالی که این رقم در بازار زیاد کردن یافته است،تصریح کرد: تغییرات قیمت ارز تابع عرضه و تقاضای آن هست. بانک مرکزی نقش موثری جهت حفظ ثبات بازار ارز ایفا می کند.

او افزود: پیامدهای منفی زیاد کردن بیش از حد قیمت ارز، هیچ دولتی را مجاب به استفاده از آن جهت تامین منابع مالی مورد نیاز خود نمی کند و البته دولت با وجود شرایط بازار توانست قیمت ارز را کنترل و به آرام شدن شرایط بازار کمک کند.

واژه های کلیدی: بازار | منابع | اشتغال | یارانه | برنامه | اقتصادی | بازار کار | لایحه بودجه | پرداخت یارانه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs